Финансиране на проекти, насочени към пробелемите на Сливен и сливенския край

Автор: НИКОЛА БЕНИН

Управителният съвет на общинския фонд „Култура”- Сливен обяви  есенната сесия за кандидатстване с проекти, обвързани със Сливен и региона. Предвидена е сумата от 62 256 лв. Отложените проекти от предходната сесия могат да поискат отново финансиране, без да подават документи в деловодството на общината. Управителния съвет на фонда, състоящ се от общински съветници и представители на творчески организации, избрани на сесия на общинския съвет, на свои заседания одобрява, отлага, или отхвърля предложените проекти. Авторите на отхвърлените проекти нямат право за ново участие в настоящата година.

Линк: http://obs.sliven.bg/index.php?slug=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s