Финансиране на проекти КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“

Автор: Никола Бенин

whats-best-way-to-boost-health-information-exchange-showcase_image-5-a-8757

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти” и „Събития за разпространение на резултатите” отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта”.

Всяка организация/неформална младежка група, установена в програмна държава. Тази организация кандидатства от името на всички партньорски организации, участващи в проекта.

Проектните предложения, финансирани по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, следва да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и способността им за работа в международна среда чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни. I. Кой може да кандидатства Всяка организация/неформална младежка група, установена в програмна държава. Тази организация кандидатства от името на всички партньорски организации, участващи в проекта.

Кандидатите следва да подадат своите проектни предложения най-късно до 04 октомври 2016г., до 13:00 часа (българско време), като проектите следва да стартират в периода 01 февруари и 31 май на следващата година.

Link: http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s